Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Սույն համաձայնագիրը սահմանում է պայմաններ և դրույթներ առցանց կրթական հարթակի օգտագործման վերաբերյալ։ Այս համաձայնագիրը նախատեսված է վաճառողի և առցանց կրթական հարթակի գնորդների համար: Մուտք գործելով և օգտվելով առցանց կրթական հարթակից՝ գնորդներն ու վաճառողները համաձայնվում են պահպանել այս պայմանները և դրույթները։

Բովանդակություն

 • 1 Սահմանումներ
  • • Դասընթացը կայքում վաճառողի կողմից առաջարկվող ցանկացած կրթական բովանդակությունն է։
  • • Գնորդը գնում է դասընթացը վաճառողից՝ կայքի միջոցով։
  • • Վաճառողը ապահովում է դասընթացը և հանդիսանում է կայքի սեփականատերը։
 • 2 Դասընթացի բովանդակությունը
  • • Վաճառողը պարտավոր է տրամադրել դասընթացի բովանդակությունը կայքում։
  • • Գնորդները ընդունում և համաձայնում են, որ դասընթացի բովանդակությունը տրամադրվում է այնպես, ինչպես կա, և վաճառողը չի ներկայացնում որևէ տեսակի ներկայացուցչություն կամ երաշխիք ՝ արտահայտված կամ ենթադրյալ, դասընթացի բովանդակության ամբողջականության, ճշգրտության, հուսալիության, պիտանիության կամ մատչելիության վերաբերյալ։
  • • Կայքը առցանց դասընթացների վաճառքի հարթակն է, որը պատկանում և ղեկավարվում է վաճառողի կողմից։
 • 3 Վճարում և փոխհատուցում
  • • Գնորդները պետք է վճարեն դասընթացի վճարները, ինչպես նշված է կայքում։
  • • Բոլոր վճարումները պետք է կատարվեն կայքի կողմից տրամադրված վճարման համակարգի միջոցով։
  • • Վերադարձը կատարվում է վաճառողի «Վերադարձի քաղաքականության» համաձայն, որը պետք է ցուցադրվի կայքում։
 • 4 Մտավոր սեփականության իրավունքներ
  • • Վաճառողը պահպանում է դասընթացի բովանդակության բոլոր իրավունքները՝ ներառյալ դրա նկատմամբ մտավոր սեփականության իրավունքները։
  • • Գնորդները ընդունում և համաձայնում են, որ նրանք չեն ձեռք բերում որևէ մտավոր սեփականության իրավունք դասընթացի բովանդակության վերաբերյալ ՝ դասընթացը վաճառողից գնելով կայքի միջոցով։
 • 5 Պատասխանատվության սահմանափակում
  • • Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ կամ տրամաբանորեն առաջացած վնասների համար, որոնք բխում են դասընթացի բովանդակության օգտագործումից կամ օգտագործման անհնարինությունից, նույնիսկ եթե վաճառողը նախազգուշացվել է նման վնասների հնարավորության մասին։
  • • Գնորդները ընդունում և համաձայնում են, որ դասընթացի բովանդակությունն օգտագործում են բացառապես իրենց ռիսկով։
 • 6 Փոխհատուցում
  • • Գնորդները պետք է փոխհատուցեն վնասները և՛ վաճառողին, և՛ նրա գործընկերներին, որոնք բխում են գնորդի կողմից դասընթացի իրավունքների խախտման պատճառով։
 • 7 Կիրառելի օրենք և իրավասություն
  • • Սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում և մեկնաբանվում է օրենսդրության համաձայն։
 • 8 Դադարեցումը
  • • Վաճառողը կարող է դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը և գնորդին զրկել դասընթացի բովանդակության հասանելիությունից ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով ՝ առանց գնորդին ծանուցելու։.
  • • Համաձայանգրի դադարեցման դեպքում գնորդն այլևս իրավունք չի ունենա մուտք գործել կամ օգտագործել դասընթացի բովանդակությունը։
 • 9 Ամբողջական համաձայնագիր
  • • Սույն համաձայնագիրը գնորդի և վաճառողի միջև ամբողջական համաձայնագիր է։ Սույն համաձայնագրի առարկայի վերաբերյալ և փոխարինում է բոլոր նախորդ կամ միաժամանակյա հաղորդակցություններին և առաջարկներին ՝ բանավոր կամ գրավոր, գնորդի և վաճառողի միջև։